« tillbaka / backMy sweet body
Sugar - A part of the series Eating Art

2014

Photo; Urban Jörén


Every day, the alarm bell is ringing- we shouldn´t eat as much sugar as we do today but it seems the humans can´t stop. I have during this year been studying sugar and what it does to our bodies. I have done it through the medium of jewellery art which I normally work with. Jewellery art is often described as art related to the body. But what is body? For me the body is much more than a pedestal for jewellery, the body is a tool to describe our universe, the history, the moment and the future. For this subject I have invited photographer Urban Jörén.
"The story of sugar is overwhelming. The reason why we love sugar is that we have an inbuilt reward system that tells us to look for food that taste sweet. In nature, sweet food are often nutrient and good for us. In the Spanish Arãna caves 12000 years old cave painting depicts women collecting honey for baking, mead and cleaning wounds. Initially, sugar was a luxury used as stimulants and drugs. Early on sugar became an important merchandise with slave trade as a consequence. In other words, pleasure for some and misery for others. A class issue that over time has reversed. Few things was as remarkable as sugar in the 1300s. Sugar was both associated with enchantment and vanity. The most radical Protestants claimed that sugar, due to its deliciousness, "constituted a veritable Satan's temptation, a carnal abomination that attracted along the godly to gluttony seductive sin". Abstaining from eating sugar was a "God pleasant choice". Some went so far that they even banned gingerbread and other baked goods in human form, because such culinary creations were considered morally suspect." (dansukker.se, popularhistoria.se


During the years 2013-2014, Sofia Björkman and Yasar Aydin have been working on the project Eating Art. .
Jewellery Art's strength, is that it can through human movement, be shown and used in both private and public contexts, intimately as spiritually. Being a performer jewellery artist means to operate in many different situations and it is in the exciting voids we experiment. Through interdisciplinary practice and experimental meals in combination with artistic work, we discuss current issues such as gender, ethnicity, class, ethics and the environment.


 

 
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx


This series is a part of a bigger project that is supported byHistorien om socker är överväldigande. Sockret har genom sin makalösa historia bidragit till både njutning och fruktan, det är ett njutningsmedel som ökar i brukande samtidigt som det skapar hälsoproblem och det har gjort en klassresa som speglar människors beteenden och vanor. Socker är inget vanligt material för konsthantverkare men för smyckekonsten och dess relation till kroppen kan det tyckas naturligt- det finns i kroppen, är vanligt förekommande i den mänskliga sfären och är dessutom ett högaktuellt ämne i den offentliga debatten. Skälet till att vi tycker om socker är att vi har ett inbyggt belöningssystem som säger att vi ska söka efter mat som smakar sött. I naturen är söt mat ofta näringsrikt och bra för oss. I de spanska Arãna-grottorna finns 12 000 år gamla grottmålningar som föreställer kvinnor i färd med att samla in honung för att användas till bakning, mjöd och rengöring av sår. Från början var socker en lyxvara som användes som njutningsmedel och läkemedel. Redan tidigt blev socker en viktig handelsvara med slavhandel som följd. Med andra ord, njutning för vissa och bedrövelse för andra. En klassfråga som med tiden har svängt om. Få ting kunde på 1300-talet vara lika märkvärdiga som sockret, vilket förknippades med både tjusning och fåfänga. De mest radikala protestanterna påstod att sockret, just för att det var så läckert, "utgjorde en sannskyldig Satans frestelse, en köttslig styggelse som lockade med sig de gudfruktiga till frosseriets förföriska synd." Att avhålla sig från att äta socker var "ett Gudi behagligt vägval", predikade kalvinisterna. Några gick så långt att de också ville förbjuda pepparkaksgubbar och andra bakverk i mänsklig form, eftersom även dylika kulinariska kreationer ansågs moraliskt suspekta." (historierna är hämtade från: dansukker.se, popularhistoria.se)

Smyckekonstens styrka är att den genom mänsklig rörelse, kan visas och användas i både privata och offentliga sammanhang, intimt och spirituellt. Att vara en utövande smyckekonstnär innebär att arbeta i många olika situationer, och det är i de spännande mellanrummen det finns utrymme för undersökningar. Under året har Yasar Aydin och Sofia Björkman arbetat med projektet Eating Art som är finansierat av Bildkonstnärsfonden. Genom tvärvetenskapliga metoder och experimentella måltider i kombination med konstnärligt arbete, diskuterar de aktuella frågor såsom genus, etnicitet, klass, etik och miljö.

 

 

« tillbaka / back