« tillbaka / back
Time 2
2009

Time is. Time has been. Time comes. Time is something we value.
Time is huge, time can be so much, or nothing if you will.
Throughout history, philosophers have thought about time without coming to a conclusion. Time can be experienced or atomic, the intervals between events or the duration of one. Then can be then, but now is never now and the future is not the future when you've arrived there. Time, however, is constantly present.
Objects obtain a different energy when taken from their context and put into another time and place. You can't revisit a place in order to experience it again. Then was the time and the place can never be the same. But the memory exists and the place may receive new meaning through subjective recreation, using completely different emotions and colours.
So it is with the pieces of jewelry in this collection. Their external form is the same as pieces in Time1 collection. Depending on time and changes in time, the approach to making, processing and manufacturing differs. Through techniques such as 3D-scanning/printing and the use of other materials, colours and scales, the character of each piece in this collection stands apart from the original pieces in silver.
Jewelry has many functions, such as decoration, story-telling and dazzling people. Jewelry gives sublime messages, can be miniature segments of life and more. Jewelry also has an aesthetic value, but what that entails I will leave up to the reader to decide. Some people findolder pieces the finest and others prefer new ones. In any case, time is a prerequisite for the form. 

 

 This collection is a part of a bigger project that is supported by

 


Tid 2
2009

Tid är. Tid har varit. Tid kommer. Tid är något vi värdesätter.
Tid är stort, tid kan vara så mycket, eller ingenting om man så vill. Filosofer har genom historien funderat kring tiden utan att egentligen ha kommit fram till vad tid faktiskt är. Tiden kan vara upplevd eller atomär, mellanrummen mellan händelser eller varaktigheten i en. Då kan vara då men nu är aldrig nu men tiden är alltid närvarande.
Föremål får en annan laddning då de tas ur sitt sammanhang och sätts i en annan tid och annat rum. Vid ett tillfälle kanske vi inte ens ser det men vid annan tidpunkt eller annan miljö berättar det något. Man kan inte åka tillbaka till en plats för att uppleva den igen. Då var den tiden. Platsen kan med det inte bli den samma. Men minnet finns och platsen kan få nytt liv genom subjektivt återskapande med helt andra känslor och färger. Så är smyckena i denna kollektion. De har samma yttre form som smycken i Time1. Tiden och tidens tecken ändrar tillvägagångssätt i tillverkning och materialbearbetning.
Karaktärerna mellan de gamla och de nya smyckena skiljer sig åt efter att de tidigare skannats digitalt och printats till nya i andra material, färger och skalor.
Smycken har många funktioner. Smycken dekorerar, provocerar och skvallrar. Smycken är sublima meddelanden, små miniatyrer av livets innehåll och mycket mer. Smycken har också ett estetiskt värde men vad som är estetiskt lämnar jag till var och en. Somliga tycker att gammalt är fint medan andra föredrar det nya. Hur som så är tiden en förutsättning för formen.

 

 

« tillbaka / back