« tillbaka / backTime
2006 - 2015
Jewellery in silver, gold and enamel. For more info scroll down.


 

       
 


Time
2006 - 2015

Time is. Time has been. Time comes. Time is something we value.
Time is huge, time can be so much, or nothing at all if you will.
Throughout history, philosophers have thought about time without coming to a conclusion of what time actually is. Time can be experienced or atomic, the intervals between events or the duration of one. It can be linear, circular, spiral-shaped or subjective. In memory, events from different places and times meet.

This collection of jewelry deals with recollections of time. The time we belong, the past, the future, the time beyond and along us.
My starting point has been recurring thoughts that have emerged when I've been in places that hold special meaning for me. These are timeless places, at first glance they seem forgotten and yet they glisten with total presence.

The deserted house in Bohuslän has, aside from one or two intruders, stood untouched since the 1970's. On my latest visit, the dirty dishes were still there - abandoned more than 30 years. I was there and retain my images and memories.
"Always in my mind" it says, hardly legible any more on a gravestone, overgrown with weeds, in a London cemetery. When it was carved, the word "always" must surely have been heart-felt, but to me it seemed long forgotten. In any case, the gravestone and its epitaph remain in my memory.
A wrecking yard with the oldest cars furthest away in the woods reminds me that a part of an ancient auto, in a junk yard, can in another time become cult. New turns old - old can become new.
At a closed-down factory in Nacka, I found moulds from boat production. Maybe those hollow shells will actually outlive the vessels themselves?
Objects obtain a different energy when taken from their context and put into another time and place. So it was with all the stoves that stood lined up in a row by the North Station. Before that, I thought of a stove as a stove, but then I saw those and began to think.

Then can be then but now is never now and the future is not the future when you've arrived there. Time, however, is constantly present. I wear memories like I wear my jewelry on my body.
Jewellery has many functions. Besides being wearable, two functions are especially important and contradictory. First is the emotional value. The piece of jewelry helps us to retain and pass on personal, emotionally charged memories without necessarily being worth a lot of money. The other function is the jewel as a status symbol, often made of valuable, even precious materials. The appearance is often more important than the meaning, with shine and glitter being of paramount importance. Jewelry also has an aesthetic value, but what that entails I will leave up to the reader to decide. Some people find older pieces the finest and others prefer the new ones. In any case, time is the prerequisite for the form.

The jewellery pieces in this collection belongs to several times because in my time, all these values, thoughts, memories and events meet in different dimensions and in illogical order.
When things age, they become gray, silver blackens and rust is orange.

Tid
2006 - 2015

Tid är. Tid har varit. Tid kommer. Tid är något vi värdesätter.
Tid är stort, tid kan vara så mycket, eller ingenting om man så vill. Filosofer har genom historien funderat kring tiden utan att egentligen ha kommit fram till vad tid faktiskt är. Tiden kan vara upplevd eller atomär, mellanrummen mellan händelser eller varaktigheten i en. Den kan vara linjär, cirkulär, spiralformad eller subjektiv. I minnet möts händelser från olika rum och tidpunkter.

Denna kollektion smycken handlar om tid. Den tid vi tillhör och den tid som är bakom oss, framför oss och vid sidan om.
Utgångspunkten har varit återkommande tankar som dykt upp när jag varit på några för mig speciella platser. Det är tidlösa platser som vid första anblicken tycks bortglömda och samtidigt lyser av full närvaro.

Ödehuset i Bohuslän har förutom en och annan inkräktare stått orört sedan 70-talet. När jag sist besökte det stod disken kvar- lämnad i över 30 år. Jag var där och kvar hos mig är nu mina bilder och minnen.
"Always in my mind" står det knappt längre läsbart på en övervuxen gravsten på en kyrkogård i London. När det skrevs kändes säkert "always" ärligt men för mig tycktes det bortglömt. I vilket fall finns stenen med dess text kvar i mitt minne.
En bilskrot med de äldsta bilarna längst in i skogen påminner mig om att en del från en skrotad bil, kan i annan tid bli kult. Nytt blir gammalt och gammalt kan bli nytt.
Vid en nedlagd industri i Nacka fann jag gjutformar från tillverkning av båtar. Kanske dessa ihåliga skal överlever själva båtarna?
Föremål får en annan laddning då de tas ur sitt sammanhang och sätts i en annan tid och annat rum. Så också alla spisar som stod uppradade vid Norra Station. Tidigare såg jag en spis som en spis men där la jag märke till dem och funderade.
Då kan vara då men nu är aldrig nu men tiden är alltid närvarande. Tiden är alltid med mig liksom mina smycken jag bär på in kropp.

Smycken har många funktioner. Förutom att vara bärbara är två speciellt viktiga och varandra motsägande. Den ena är smyckets affektionsvärde. Smycket hjälper oss att förvalta personliga känsloladdade minnen utan att behöva vara av ekonomiskt värde. Den andra är smycket som statussymbol, ofta tillverkat av dyrbara ädla material. Här är ofta ytan viktigare än innehållet med just glittret och glansen som det mest betydelsefulla.
Smycken har också ett estetiskt värde men vad som är estetiskt lämnar jag till var och en. Somliga tycker att gammalt är fint medan andra föredrar det nya. Hur som så är tiden en förutsättning för formen.

Smyckena i den här kollektionen följer inte en linjär ordning med en början och ett slut utan tillhör olika tider och faser. I min tid möts nämligen alla värderingar, tankar, minnen och händelser i olika dimensioner och ologisk ordning.När saker blir gamla blir de grå, silver blir svart och rost är orange.


« tillbaka / back